Legg alt dere har på hjertet frem for Gud i UKE 39

Be og kall på Ham med takk

Filipperbrevet 4.6

BESTEFORELDRE, - EN RESSURS FOR LIVET OG EVIGHETEN


VI KOMMER GJERNE TIL DIN FORSAMLING MED VÅRT INSPIRASJONSFOREDRAG:

BESTEFORELDRE, BRUK DERES PRIVILEGIUM !

RING 920 455 43

Ukebønn uke 39, 2023.

Vi arbeider for å danne lokale og regionale bønne-nettverk. I Jakobs brev  kapittel 5 står det : En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning.


Du som er frelst, eier denne rettferdigheten.  (Les 1. Kor 1 -->)  På grunn av dette kan vi som besteforeldre være et kraftsenter for våre barnebarn og deres foreldre.  Vi ønsker å oppmuntre alle besteforeldre til å investere i et aktivt bønneliv. 


Besteforeldre, vi oppmuntres til ikke å være bekymret - men heller takke Gud, og bære våre bønner frem for Ham med takk. Vi ser ikke alltid resultater med en gang - men Gud er den som virker i alle - både til å ville og virke for ham. 


  Alle ønsker å styrke kampen for at våre barnebarn skal  styrkes i sin tro gjennom oppveksten.

MELD ØNSKER OM INSPIRERENDE FOREDRAG / TEMATREFF FORMIDDAG ELLER KVELD . RING 920 455 43

!

!

GRUPPEMEDLEMMER

DU KAN BLI MED I VÅRT NETTVERK VED Å MELDE DEG INN PÅ VÅRE SIDER HER, ELLER PÅ FACEBOOK

AKTIVITETER

 PÅ DISSE SIDENE VIL VI FORTELLE OM KURS, OG FOREDRAG OG ANDRE RELEVANTE AKTIVITETER SOM VI PLANLEGGER.

GRUPPER

 HER ØNSKER VI Å FORTELLE OM HVILKE GRUPPER SOM ØNSKER Å KNYTTE SEG

TIL VÅRT NETTVERK

Gjennomførte inspirasjonstreff i 2021

Frikirken Grimstad og

Normisjon Lillesand

Porsgrunn Frikirke   

Brunlanes Frikirke, Larvik  6. OKTOBER   2022

Immanuelkirken i Porsgrunn  10. NOVEMBER  2022

Vi var i Gjerpen Menighetshus i Skien, 26.april 2023.

Klikk på kontakt og skriv inn dato for ønsket inspirasjonstreff for besteforeldre som virkelig bryr seg

om sine barnebarns

utvikling i kropp, sjel og tro. 

Vi planlegger enda flere inspirasjonsforedrag i 2023, og håper at grupper, foreninger, forsamlinger og menigheter forstår viktigheten av å engasjere besteforeldre-generasjonen i bønn for barnebarna.