Legg alt dere har på hjertet frem for Gud

Be og kall på Ham med takk

Filipperbrevet 4.6

BESTEFORELDRE, - EN RESSURS FOR LIVET OG EVIGHETEN


VI KOMMER GJERNE TIL DIN FORSAMLING MED VÅRT INSPIRASJONSFOREDRAG:

BESTEFORELDRE, BRUK DERES PRIVILEGIUM !

RING 920 455 43

Vi arbeider for å danne lokale og regionale bønne-nettverk. I Jakobs brev  kapittel 5 står det : En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning.


Du som er frelst, eier denne rettferdigheten.  (Les 1. Kor 1 -->)  På grunn av dette kan vi som besteforeldre være et kraftsenter for våre barnebarn og deres foreldre.  Vi ønsker å oppmuntre alle besteforeldre til å investere i et aktivt bønneliv. 


Besteforeldre, vi oppmuntres til ikke å være bekymret - men heller takke Gud, og bære våre bønner frem for Ham med takk. Vi ser ikke alltid resultater med en gang - men Gud er den som virker i alle - både til å ville og virke for ham. 


VI VIL NÅ UT I SKANDINAVNIA MED ETABLERING AV   bedsteforeldrenet.dk og farforeldrenet.se


Alle ønsker å styrke kampen for at våre barnebarn skal  styrkes i sin tro gjennom oppveksten.


MELD ØNSKER OM INSPIRERENDE FOREDRAG / TEMATREFF FORMIDDAG ELLER KVELD . RING 920 455 43

Ukebønn uke 40.

!

GRUPPER

 HER ØNSKER VI Å FORTELLE OM HVILKE GRUPPER SOM ØNSKER Å KNYTTE SEG

TIL VÅRT NETTVERK

!

GRUPPEMEDLEMMER

DU KAN BLI MED I VÅRT NETTVERK VED Å MELDE DEG INN PÅ VÅRE SIDER HER, ELLER PÅ FACEBOOK

!

AKTIVITETER

 PÅ DISSE SIDENE VIL VI FORTELLE OM KURS, OG FOREDRAG OG ANDRE RELEVANTE AKTIVITETER SOM VI PLANLEGGER.

Kommende arrangementer:

Brunlanes Frikirke, Larvik  6. OKTOBER   11:00

Immanuelkirken i Porsgrunn  10. NOVEMBER   11:00

Klikk på kontakt og skriv inn dato for ønsket inspirasjonstreff for besteforeldre som

virkelig bryr seg om sine barnebarns

utvikling i kropp, sjel og tro. 


Våre to første samlinger, i Frikirken, Grimstad og

Normisjon, Lillesand er gjennomført i 2021.

Ta kontakt med oss på 920 455 43 eller

Besteforeldrenett.org

Vi planlegger enda flere inspirasjonsforedrag i 2022, og håper at grupper, foreninger, forsamlinger og menigheter forstår viktigheten av å engasjere besteforeldre-generasjonen i bønn for barnebarna.