Legg alt dere har på hjertet frem for Gud

Be og kall på Ham med takk

Filipperbrevet 4.6


BESTEFORELDRE, - EN RESSURS FOR LIVET OG EVIGHETEN 

!

Vi arbeider for å danne lokale og regionale bønne-nettverk. I Jakobs brev  kapittel 5 står det : En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning.

Du som er frelst eier denne rettferdigheten.  (Les 1. Kor 1 -->)  På grunn av dette kan vi som besteforeldre være et kraftsenter for våre barnebarn

og deres foreldre.  Vi ønsker å oppmuntre alle besteforeldre til å investere i et aktivt bønneliv. 


Besteforeldre, vi oppmuntres til ikke å være bekymret - men heller takke Gud, og bære våre bønner frem for Ham med takk. Vi ser ikke alltid resultater med en gang - men Gud er den som virker i alle - både til å ville og virke for ham. 


VI VIL NÅ UT I SKANDINAVNIA MED ETABLERING AV   bedsteforeldrenet.dk og forforeldrenet.se

Ukens bønn for uke 15,   2021

GRUPPER

 HER ØNSKER VI Å FORTELLE OM HVILKE GRUPPER SOM ØNSKER Å KNYTTE SEG

TIL VÅRT NETTVERK

!

GRUPPEMEDLEMMER

DU KAN BLI MED I VÅRT NETTVERK VED Å MELDE DEG INN PÅ VÅRE SIDER HER, ELLER PÅ FACEBOOK

!

AKTIVITETER

 PÅ DISSE SIDENE VIL VI FORTELLE OM KURS, OG FOREDRAG OG ANDRE RELEVANTE AKTIVITETER SOM VI PLANLEGGER.

Kommende arrangementer

April

Lillesand Normisjon 27. april. 2021 

 

Inspirasjonsforedrag ved Ingar Clausen som er daglig leder i Besteforeldrenett.org.

Tema: Besteforeldre - Bruk deres privilegium.

Sted: Lillesand Normisjon     Brentemogata 10

27. april 2021   19:00 - VELKOMMEN

Vi planlegger enda flere inspirasjonsforedrag i 2021, og håper at grupper, foreninger, forsamlinger og menigheter forstår viktigheten av å engasjere besteforeldre-generasjonen i bønn for barnebarna.