Om oss

BESTEFORLDRENETT 

er dannet for å være ett nettverk av kristne besteforeldre som har et ønske om å delta aktivt i et bønnefelleskap for sine barnebarn og deres foreldre. Stiftet i Porsgrunn, april 2020. Styret består av tre bestefedre, som også ønsker kristne bestemødre velkommen til å utvikle nettverket.

 

Du kan bidra ved å delta, melde deg inn, eller om du ønsker å gi en gave til vårt arbeid.


Kontonr. : 2635 19 42044

Vipps:       603456

Org.nr. :    824 862 362

Besteforeldrenett.org samarbeider med Grand Parenting with a Purpose www.grandparentingwithapurpose.com og Christian Grandparenting network i USA, www.christiangrandparenting.net. 


Vi ønsker tilsvarende grupper i Sverige og Danmark velkommen til å delta i vårt nettverk.


Vårt team, så langt