Meld deg inn

Hvis du / dere ønsker å være med, kan dere melde dere inn her. Ved å gjøre det, godkjenner du samtidig at vi får lov til å sende ut informasjon om relevante aktiviteter.


Din/deres e-post kan ikke benyttes av andre.


Kontonr. : 2635 19 42044

Vipps:       603456

Org.nr. :    824 862 362


Gaver blir utelukkende brukt til å dekke driftsomkostninger med nettsiden og eventuelle gruppeaktiviteter.