Vi skriver 02.12.2022 og vår webside fungerer ikke etter hensikten. Vår programleverandør

skal se på saken de nærmeste dagene.

Dette innebærer at ukebønn 48 ikke ble levert, og uke 49 er fortsatt ikke avklart

Hilsen styreleder Ingar Clausen

11
Nov

Bønne grupper

 Vi vil ha kontakt med besteforeldre som ser verdien av forbønn for etterslekten. Basis kan være enkeltpersoner, grupper, nettverk, forsamlinger og menigheter som bevisstgjøres gjennom sosiale medier, foredrag og kurs.


Det inviteres til lokale dannelser av selvstendige grupper som melder seg inn i nettverket på fritt grunnlag, og som selv ønsker å gjøre en lokal innsats.

Lillesand Normisjon 17. april 2021

19:00

 BESTEFORELDRE, BRUK DERES PRIVILEGIUM!

Inspirasjonsforedrag ved Ingar Clausen som er daglig leder i Besteforeldrenett.org.

Tema: Besteforeldre - Bruk deres privilegium.