Legg alt dere har på hjertet frem for Gud i uke 52

Be og kall på Ham med takk

Filipperbrevet 4.6

BESTEFORELDRE, - EN RESSURS FOR LIVET OG EVIGHETEN


VI KOMMER GJERNE TIL DIN FORSAMLING MED VÅRT INSPIRASJONSFOREDRAG:

BESTEFORELDRE, BRUK DERES PRIVILEGIUM !

RING 920 455 43

Denne siden er for tiden inaktiv

Denne siden er for tiden inaktiv

Vi arbeider for å danne lokale og regionale bønne-nettverk. I Jakobs brev  kapittel 5 står det : En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning.


Du som er frelst, eier denne rettferdigheten.  (Les 1. Kor 1 -->)  På grunn av dette kan vi som besteforeldre være et kraftsenter for våre barnebarn og deres foreldre.  Vi ønsker å oppmuntre alle besteforeldre til å investere i et aktivt bønneliv. 


Besteforeldre, vi oppmuntres til ikke å være bekymret - men heller takke Gud, og bære våre bønner frem for Ham med takk. Vi ser ikke alltid resultater med en gang - men Gud er den som virker i alle - både til å ville og virke for ham. 


  Alle ønsker å styrke kampen for at våre barnebarn skal  styrkes i sin tro gjennom oppveksten.

MELD ØNSKER OM INSPIRERENDE FOREDRAG / TEMATREFF FORMIDDAG ELLER KVELD . RING 920 455 43

GRUPPER

 HER ØNSKER VI Å FORTELLE OM HVILKE GRUPPER SOM ØNSKER Å KNYTTE SEG

TIL VÅRT NETTVERK

GRUPPEMEDLEMMER

DU KAN BLI MED I VÅRT NETTVERK VED Å MELDE DEG INN PÅ VÅRE SIDER HER, ELLER PÅ FACEBOOK

!

AKTIVITETER

 PÅ DISSE SIDENE VIL VI FORTELLE OM KURS, OG FOREDRAG OG ANDRE RELEVANTE AKTIVITETER SOM VI PLANLEGGER.

Gjennomførte inspirasjonstreff i 2021

Frikirken Grimstad og

Normisjon Lillesand

Porsgrunn Frikirke   

Brunlanes Frikirke, Larvik  6. OKTOBER   2022

Immanuelkirken i Porsgrunn  10. NOVEMBER  2022

Vi var i Gjerpen Menighetshus i Skien, 26.april 2023.

Klikk på kontakt og skriv inn dato for ønsket inspirasjonstreff for besteforeldre som virkelig bryr seg

om sine barnebarns

utvikling i kropp, sjel og tro. 

Vi planlegger enda flere inspirasjonsforedrag i 2023, og håper at grupper, foreninger, forsamlinger og menigheter forstår viktigheten av å engasjere besteforeldre-generasjonen i bønn for barnebarna.

!

Denne siden er for tiden inaktiv

Vi arbeider for å danne lokale og regionale bønne-nettverk. I Jakobs brev  kapittel 5 står det : En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning.


Du som er frelst, eier denne rettferdigheten.  (Les 1. Kor 1 -->)  På grunn av dette kan vi som besteforeldre være et kraftsenter for våre barnebarn og deres foreldre.  Vi ønsker å oppmuntre alle besteforeldre til å investere i et aktivt bønneliv. 


Besteforeldre, vi oppmuntres til ikke å være bekymret - men heller takke Gud, og bære våre bønner frem for Ham med takk. Vi ser ikke alltid resultater med en gang - men Gud er den som virker i alle - både til å ville og virke for ham. 


  Alle ønsker å styrke kampen for at våre barnebarn skal  styrkes i sin tro gjennom oppveksten.

MELD ØNSKER OM INSPIRERENDE FOREDRAG / TEMATREFF FORMIDDAG ELLER KVELD . RING 920 455 43

GRUPPER

 HER ØNSKER VI Å FORTELLE OM HVILKE GRUPPER SOM ØNSKER Å KNYTTE SEG

TIL VÅRT NETTVERK

GRUPPEMEDLEMMER

DU KAN BLI MED I VÅRT NETTVERK VED Å MELDE DEG INN PÅ VÅRE SIDER HER, ELLER PÅ FACEBOOK

!

AKTIVITETER

 PÅ DISSE SIDENE VIL VI FORTELLE OM KURS, OG FOREDRAG OG ANDRE RELEVANTE AKTIVITETER SOM VI PLANLEGGER.

Gjennomførte inspirasjonstreff i 2021

Frikirken Grimstad og

Normisjon Lillesand

Porsgrunn Frikirke   

Brunlanes Frikirke, Larvik  6. OKTOBER   2022

Immanuelkirken i Porsgrunn  10. NOVEMBER  2022

Vi var i Gjerpen Menighetshus i Skien, 26.april 2023.

Klikk på kontakt og skriv inn dato for ønsket inspirasjonstreff for besteforeldre som virkelig bryr seg

om sine barnebarns

utvikling i kropp, sjel og tro. 

Vi planlegger enda flere inspirasjonsforedrag i 2023, og håper at grupper, foreninger, forsamlinger og menigheter forstår viktigheten av å engasjere besteforeldre-generasjonen i bønn for barnebarna.

!